۱

previous pauseresume next

کارگاه اموزشی آسیب های قابل پیشگیری در کودکان

در تالریخ ۱۳-۱۳۹۶/۴/۱۱ کارگاه آموزشی آسیب های قابل پیشگیری در کودکان جهت گروه هدف بهورزان و مراقبین سلامت زن و مرد شهرستان توسط واحد سلامت کودکان برگزار گردید .

مدرسین : خانم پروانه اصلانی کارشناس مسئول بهداشت خانواده و سلامت کودکان

             خانم زیور رستمی مربی کمک های اولیه

برگزاری جلسه رابطین ادارات

در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ جلسه هماهنگی رابطین ادارات شهرستانفریدونشهر در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان تشکیل گردید

کمیته بیمه روستایی

تشکیل کمیته بیمه روستایی در محل مدیریت شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر

جلسه هماهنگی و آموزشی اصناف

برگزاری جلسه هماهنگی و توجیهی آموزشی واحد بهداشت حرفه ای جهت اصناف شهر فریدونشهر

بازدید روند طرح سنجش نوآموزان

بازدید از روند طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان از تعدادی  از مراکز خدمات جامع سلامت و خانه ها و پایگاه های بهداشتی توسط معاونت محترم بهداشتی و کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس انجام شد .

مناسبت های بهداشتی اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۲ اردیبهشت ماه : روز جهانی زمین پاک

۳ اردیبهشت ماه : آغاز هفته ایمنی راه ها

۱-۷ اردیبهشت ماه : هفته سلامت

۸ اردیبهشت ماه : روز جهانی بهداشت حرفه ای

۱۴ اردیبهشت ماه : روز جهانی آسم

۱۵ اردیبهشت ماه : روز جهانی ماما

۱۸ اردیبهشت ماه : روز جهانی تالاسمی

کوه گشت

برگزاری کوه گشت پرسنل شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر به مناسبت هفته سلامت

جلسات آموزشی هفته سلامت

برگزاری جلسالت مختلف آموزشی در رابطه با هفته سلامت

جلسه آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه ای

مورخ ۱۳۹۶/۲/۷ جلسه آموزشی با موضوع ایمنی و بهداشت حرفه ای عوامل اجرایی پسماندها در محل شهرداری شهر برف انبار توسط واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید

جلسه بهداشت کشاورزی

مورخ ۱۳۹۶/۲/۴ جلسه بهداشت کشاورزی با حضور نمایندگان اداره جهاد کشاورزی و اداره دامپزشکی و همکاران مرکز بهداشت شهرستان در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر RSS