۱

previous pauseresume next

کمیته بهداشت مدارس

در تاریخ ۶/۷/۹۶ کمیته بهداشت مدارس شهرستان با حضور مدیر و معاون بهداشتی شبکه ، کارشناسان فنی مرکز بهداشت ، معاون پرورشی و کارشناسان اداره آموزش و پرورش در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت برگزار گردید.

روز جهانی کودک

۸ اکتبر روز جهانی کودک نام دارد (۱۵تا ۲۱ مهرهاه هفته جهانی کودک )

گلهای زیبا روزتون مبارک

غربالگری بیماری سیلیکوزیس

انجام معاینات غربالگری بیماری سیلیکوزیس توسط پزشک متخصص طب کار جناب آقای دکتر گل آبادی در مرکز بهداشت شهرستان فریدونشهر 

برگزاری کارگاه نیازسنجی آموزشی

در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ کارگاه آموزشی نیاز سنجی آموزشی ویژه بهورزان ، مراقبین سلامت و کارشناسان فنی مرکز بهداشت شهرستان در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید .

برگزاری کارگاه بیماری تیروئید در بارداری و کارگاه ترومبوز وریری عمقی

در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ کارگاه آموزشی بیماری تیروئید در بارداری و کارگاه ترومبوز وریدی عمقی جهت مراقبین سلامت و بهورزان برگزار گردید .

برگزاری کارگاه EOP

برگزاری کارگاه EOP ویژه مراقبین سلامت و بهورزان

افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت و اورژانس ۱۱۵ مصیر

افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت مصیر و اورژانس ۱۱۵ مصیر با حضور جناب آقای دتر خدیوی ، دکتر زمانپور مدیر محترم شبکه ، آقای مستانی معاون و رئیس مرکز بهداشت محترم شهرستان ، امام جمعه محترم  فریدونشهر ، فرماندار محترم  و همراهان

آموزش تغذیه ویژه کانون بازنشستگان

در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ برنامه آموزش ویژه سالمندان با همکاری واحد سالمندان و واحد بهبود تغذیه و کانون بازنشستگان در بهزیستی روستا ی چغیورت برگزار گردید .در ادامه مشاوره تغذیه با حضور معاون محترم بعداشتی شبکه و مراقبتهای روتین سالمندان در خانه بهداشت توسط مراقبین سلامت و ویزیت پزشک انجام گردید .

کمیته IDD - کمیته غذا و تغذیه

تشکیل کمیته IDD  و کمیته دورن بخشی غذا و تغذیه در تاریخ ۹۶/۶/۱۳ با حضور اعضای ستادی شبکه

آموزش انتظامات شبکه های غرب استان

در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲  کارگاه آموزشی انتظامات شبکه های غرب استان در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر RSS