۱

previous pauseresume next

کارگاه آموزشی تغذیه کودکان

در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱ کارگاه آموزشی تغذيه در کودکان و دانش آموزان جهت جهت والدین مهدکودکی ها برگزار گردید .

قهرمانی شبکه بهداشت و درمان در فوتسال ادارات

قهرمانی شبکه بهداشت و درمان فريدونشهر در فوتسال ادارات شهرستان فريدونشهر

کارگاه آموزشی EOP

کارگاه آموزشی برنامه های مديريت خطر بلايا و تدوين EOP  ويژه کارشناسان فنی مرکز بهداشت ، بهداشت محيط ، بهداشت حرفه ای و بهيار برگزار گرديد

کارگاه آموزشی ويژه معلمین رابط بهداشت

برگزاری کارگاه آموزشی ويژه معلمین رابط بهداشت در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۵ د رمحل سال اجتماعات شبکه بهداشت و درمان .

در اين جلسه در خصوص مباحث تغذیه ، بیماریهای شایع در مدارس ، دهان و دندان ، بهداشت محيط ، بهداشت ، مدارس مروج سلامت و سفیران سلامت مطالب مورد نظر ارائه گردید

جلسه آموزشی اضافه وزن و چاقی کودکان

برگزاری جلسه آموزشی اضافه وزن و چاقی کودکان ويژه بهورزان و مراقبین سلامت

فايل آموزشی تکامل کودکان

قابل توجه پزشکان ، بهورزان و مراقبين سلامت

فايل آموزشی تکامل کودکان جهت بهره برداری به پيوست می باشد .

جهت دانلود ادامه مطلب را بزنيد

کميته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غير مترقبه

در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۴ جلسه کميته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غيرمترقبه تشکیل گردید .

جلسه هماهنگی کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان

در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ جلسه هماهنگی کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان تشکیل گردید .

کارگاه آموزشی خونریزی در دوران بارداری و پس از زايمان

کارگاه آموزشی خونریزی در دوران بارداری و پس از زايمان ويژه بهورزان و مراقبين سلامت برگزار گردید .

کارگاه آموزشی نحوه اسکرين تکامل کودکان زير ۶۰ ماه

جلسه آموزشی اسکرین تکامل کودکان زیر ۶۰ ماه  ویژه مراقبین سلامت و بهورزان  شهرستان توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت درسالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزارشد

مدرس کارگاه خانم پروانه اصلانی  درخصوص اهمیت انجام اسکرین تکامل در سنین ۴تا ۶۰ماهگی ، انواع تست های تشخیصی برای غربالگری تکامل ،کودکان واجد شرایط غربالگری ، نحوه تکمیل پرسشنامه ونحوه امتیازدهی، فرایند ارجاع و پیگیری کودکان دچار مشکل تکاملی ، فرایند ارجاع و پیگیری کوکان نیازمند غربالگری توضیحات مبسوطی ارائه نمودندوبه سئوالات شرکت کنندگان دراین زمینه پاسخ داده شد.

جهت دريافت فايل آموزشی مربوطه  ادامه مطلب را بزنيد

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر RSS