۱

previous pauseresume next

پیشگیری از شکستگی استخوان در سالمندان

پیشگیری از شکستگی استخوان در سالمندان

مصرف کافی کلسیم و ویتامینD در رژیم غذایی و مکملها، یکی از ضروری ترین قسمت های  پیشگیری از پوکی استخوان و جلوگیری از شکستگی آن در سالمندان به حساب می آید

اثرات موبايل در دوران بارداری

اثرات موبايل در دوران بارداری

جهت مطالعه فايل پيوست ادامه مطلب را بزنيد

روز ايمنی در برابر زلزله در مدارس

مورخ ۸ آذر ماه ۱۳۹۶ روز ايمنی در برابر زلزله در مدارس ، کلاس آموزشی ايمنی در برابر زلزله توسط واحد بهداشت حر فه ای مرکز بهداشت شهرستان جهت دانش آموزان  آموزشگاه راهنمايی فروغ این شهرستان برگزار شد .

کارگاه آموزشی تغذیه کودکان

در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱ کارگاه آموزشی تغذيه در کودکان و دانش آموزان جهت جهت والدین مهدکودکی ها برگزار گردید .

قهرمانی شبکه بهداشت و درمان در فوتسال ادارات

قهرمانی شبکه بهداشت و درمان فريدونشهر در فوتسال ادارات شهرستان فريدونشهر

کارگاه آموزشی EOP

کارگاه آموزشی برنامه های مديريت خطر بلايا و تدوين EOP  ويژه کارشناسان فنی مرکز بهداشت ، بهداشت محيط ، بهداشت حرفه ای و بهيار برگزار گرديد

کارگاه آموزشی ويژه معلمین رابط بهداشت

برگزاری کارگاه آموزشی ويژه معلمین رابط بهداشت در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۵ د رمحل سال اجتماعات شبکه بهداشت و درمان .

در اين جلسه در خصوص مباحث تغذیه ، بیماریهای شایع در مدارس ، دهان و دندان ، بهداشت محيط ، بهداشت ، مدارس مروج سلامت و سفیران سلامت مطالب مورد نظر ارائه گردید

جلسه آموزشی اضافه وزن و چاقی کودکان

برگزاری جلسه آموزشی اضافه وزن و چاقی کودکان ويژه بهورزان و مراقبین سلامت

فايل آموزشی تکامل کودکان

قابل توجه پزشکان ، بهورزان و مراقبين سلامت

فايل آموزشی تکامل کودکان جهت بهره برداری به پيوست می باشد .

جهت دانلود ادامه مطلب را بزنيد

کميته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غير مترقبه

در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۴ جلسه کميته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غيرمترقبه تشکیل گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر RSS