۱

previous pauseresume next

قهرمانی شبکه بهداشت و درمان در فوتسال ادارات

قهرمانی شبکه بهداشت و درمان فريدونشهر در فوتسال ادارات شهرستان فريدونشهر

کارگاه آموزشی EOP

کارگاه آموزشی برنامه های مديريت خطر بلايا و تدوين EOP  ويژه کارشناسان فنی مرکز بهداشت ، بهداشت محيط ، بهداشت حرفه ای و بهيار برگزار گرديد

کارگاه آموزشی ويژه معلمین رابط بهداشت

برگزاری کارگاه آموزشی ويژه معلمین رابط بهداشت در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۵ د رمحل سال اجتماعات شبکه بهداشت و درمان .

در اين جلسه در خصوص مباحث تغذیه ، بیماریهای شایع در مدارس ، دهان و دندان ، بهداشت محيط ، بهداشت ، مدارس مروج سلامت و سفیران سلامت مطالب مورد نظر ارائه گردید

جلسه آموزشی اضافه وزن و چاقی کودکان

برگزاری جلسه آموزشی اضافه وزن و چاقی کودکان ويژه بهورزان و مراقبین سلامت

فايل آموزشی تکامل کودکان

قابل توجه پزشکان ، بهورزان و مراقبين سلامت

فايل آموزشی تکامل کودکان جهت بهره برداری به پيوست می باشد .

جهت دانلود ادامه مطلب را بزنيد

کميته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غير مترقبه

در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۴ جلسه کميته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غيرمترقبه تشکیل گردید .

جلسه هماهنگی کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان

در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ جلسه هماهنگی کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان تشکیل گردید .

کارگاه آموزشی خونریزی در دوران بارداری و پس از زايمان

کارگاه آموزشی خونریزی در دوران بارداری و پس از زايمان ويژه بهورزان و مراقبين سلامت برگزار گردید .

کارگاه آموزشی نحوه اسکرين تکامل کودکان زير ۶۰ ماه

جلسه آموزشی اسکرین تکامل کودکان زیر ۶۰ ماه  ویژه مراقبین سلامت و بهورزان  شهرستان توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت درسالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزارشد

مدرس کارگاه خانم پروانه اصلانی  درخصوص اهمیت انجام اسکرین تکامل در سنین ۴تا ۶۰ماهگی ، انواع تست های تشخیصی برای غربالگری تکامل ،کودکان واجد شرایط غربالگری ، نحوه تکمیل پرسشنامه ونحوه امتیازدهی، فرایند ارجاع و پیگیری کودکان دچار مشکل تکاملی ، فرایند ارجاع و پیگیری کوکان نیازمند غربالگری توضیحات مبسوطی ارائه نمودندوبه سئوالات شرکت کنندگان دراین زمینه پاسخ داده شد.

جهت دريافت فايل آموزشی مربوطه  ادامه مطلب را بزنيد

آموزش سامانه کسری

در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۱ کلاس آموزشی سامانه کسری توسط کارگزینی شبکه جهت کلیه پرسنل شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر جهت آشنایی با مقررات مربوط به ورود و خروج و مرصی و ماموریت برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر RSS