۱

previous pauseresume next

کلیدهای طلایی سلامت

کلیدهای طلایی سلامت برای آینده ای شیرین تر از گذشته در دوران یائسگی

کارگاه آموزشی سوانح و حوادث در کودکان

در تاریخ ۱۷/۶/۹۴ در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر جهت کاردان و کارشناس ....

کارگاه آموزشی افسردگی در سالمندان

کارگاه آموزشی افسردگی در سالمندان در تاریخ ۱۷/۶/۹۴ در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر

برگزاری کارگاه آموزشی "بیماریهای شایع مردان " ۲

درتاریخ ۱۱/۶/۹۴ کارگاه آموزشی "بیماریهای شایع مردان " 

برگزاری کارگاه آموزشی "بیماریهای شایع مردان "۱

درتاریخ ۲۵/۵/۹۴ کارگاه آموزشی "بیماریهای شایع مردان "

برگزاری کارگاه آموزشی " مراقبتهای ممتد سبا "

درتاریخ ۱۴/۵/۹۴ کارگاه آموزشی "مراقبتهای ممتد سبا " با حضور پزشکان شبکه
بهداشت ودرمان شهرستان فریدونشهر

کارگاه آموزشی پرسنل انتظامات غرب استان

کارگاه آموزشی پرسنل انتظامات غرب استان اصفهان جهت ارتقاء سطح اگاهی 

جلسه آموزش تغذیه در کودکان ۱تا ۵ سال

جلسه آموزشی تغذیه در کودکان ۱تا ۵ سال و تغذیه در مادران باردار و شیرده

کارگاه مراقبت ممتد سلامت بانوان ایرانی

کارگاه مراقبت ممتد سلامت بانوان ایرانی باحضور۲۰نفراز ماماها وپرسنل بهداشت خانواده درتاریخ۱/۲/۹۴ در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید در این کارگاه خانم اصلانی کارشناس میانسالان در رابطه با موضوع کارگاه توضیحاتی ارائه نمودند

تعریف نشده

فایل آموزشی ایدز در بارداری و شیردهی

فایل آموزشی ایدز در بارداری و شیردهی

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر RSS