۱

previous pauseresume next

آنچه از تغذیه در میانسالان باید بدانید

آنچه از تغذیه در میانسالان باید بدانید

کلیدهای طلایی سلامت

کلیدهای طلایی سلامت برای آینده ای شیرین تر از گذشته در دوران یائسگی

کارگاه آموزشی سوانح و حوادث در کودکان

در تاریخ ۱۷/۶/۹۴ در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر جهت کاردان و کارشناس ....

کارگاه آموزشی افسردگی در سالمندان

کارگاه آموزشی افسردگی در سالمندان در تاریخ ۱۷/۶/۹۴ در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر

برگزاری کارگاه آموزشی "بیماریهای شایع مردان " ۲

درتاریخ ۱۱/۶/۹۴ کارگاه آموزشی "بیماریهای شایع مردان " 

برگزاری کارگاه آموزشی "بیماریهای شایع مردان "۱

درتاریخ ۲۵/۵/۹۴ کارگاه آموزشی "بیماریهای شایع مردان "

برگزاری کارگاه آموزشی " مراقبتهای ممتد سبا "

درتاریخ ۱۴/۵/۹۴ کارگاه آموزشی "مراقبتهای ممتد سبا " با حضور پزشکان شبکه
بهداشت ودرمان شهرستان فریدونشهر

کارگاه آموزشی پرسنل انتظامات غرب استان

کارگاه آموزشی پرسنل انتظامات غرب استان اصفهان جهت ارتقاء سطح اگاهی 

جلسه آموزش تغذیه در کودکان ۱تا ۵ سال

جلسه آموزشی تغذیه در کودکان ۱تا ۵ سال و تغذیه در مادران باردار و شیرده

کارگاه مراقبت ممتد سلامت بانوان ایرانی

کارگاه مراقبت ممتد سلامت بانوان ایرانی باحضور۲۰نفراز ماماها وپرسنل بهداشت خانواده درتاریخ۱/۲/۹۴ در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید در این کارگاه خانم اصلانی کارشناس میانسالان در رابطه با موضوع کارگاه توضیحاتی ارائه نمودند

تعریف نشده

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر RSS