۱

previous pauseresume next

پیشگیری از شکستگی استخوان در سالمندان

پیشگیری از شکستگی استخوان در سالمندان

مصرف کافی کلسیم و ویتامینD در رژیم غذایی و مکملها، یکی از ضروری ترین قسمت های  پیشگیری از پوکی استخوان و جلوگیری از شکستگی آن در سالمندان به حساب می آید.

یکی از دلایل کاهش جذب کلسیم با افزایش سن سالمندان، مربوط به نارسایی یا کمبود ویتامینD می باشد.

 کمبود ویتامینD شیوع بسیار زیادی در سالمندان داشته و شیوع آن در سالمندان ساکن مراکز نگهداری به مراتب بیشتر مشاهده می شود.

عوامل خطر برای کاهش ویتامینD در سالمندان شامل موارد زیر می باشد:

قرار نگرفتن در معرض نور خورشید

تغذیه نامناسب

تغییرات مربوط به سن در پوست و عملکرد کلیه

زندگی در عرض های بالاتر کره زمین

زندگی اجتماعی ایزوله و تنها

سکونت در مراکز نگهداری

شکستگی های قبلی لگن

مصرف مکمل کلسیم (حتی در دوره ۴ ساله مصرف مکمل)به تنهایی بسیار کارساز نبوده و قادر به پیشگیری از شکستگی؛ بخصوص در کسانی که سابقه شکستگی قبلی دارند؛ نمی باشد.

مکمل های ویتامینD در دوزهای مناسب، باعث کاهش خطر شکستگی استخوان ها در سالمندان می شوند.

بر طبق دستورالعمل جدید به کلیه زنان و مردان ۶۰ سال به بالا که به پایگاههای سلامت مراجعه می کنند، باید ماهیانه یک دوز مکمل ویتامینD (۵۰۰۰۰ واحدی) جهت پیشگیری از کمبود این ویتامین دریافت کنند که زنان سالمند در اولویت می باشند.

همچنین همزمان با اجرای این برنامه، باید به کلیه زنان و مردان سالمند مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت روزانه یک عدد مکمل کلسیم داده شود.

مصرف کافی کلسیم و ویتامینD در رژیم غذایی و مکملها، یکی از ضروری ترین قسمت های پیشگیری از پوکی استخوان و جلوگیری از شکستگی آن در سالمندان به حساب می آید