۱

previous pauseresume next

مخابرات

مسول:آقای کریم براتی    شماره های مخابرات:۰۳۷۲۵۲۲۲۰۳۷۰۳۷۲۵۲۲۲۰۵۹۰۳۷۲۵۲۲۳۰۳۹۰۳۷۲۵۲۲۲۰۲۱تلفکس:۰۳۷۲۵۲۲۲۰۲۲