۱

previous pauseresume next

روز جهانی کودک

(آینده را باید ساخت )

روز جهانی کودک مبارک باد:

 

کودکان، گل های باغ زندگي مان هستند برايشان باغبانانی لايق باشيم
 

اگر کودکان نبودند، شکوفه های زندگی به بهار نمی رسيدند و خانواده،

 بی مفهوم ترين واژه ای می شد که در لغت نامه ها می شد پيدا کنی.

به شخصيت کودک احترام بگذاريم بدون اجازه به وسايلش دست نزنيم و از وی اجازه بگيرِم تا او نيز احترام به ديگران را بياموزد.

اگر از فرزندت ادب می خواهی،خودت مؤدب باش و اگر پاکيزگی می خواهی، خود پاکيزه باش. اگر بخواهيم او درستکار شود خودمان بايد درستکار شويم.

از بدترين و رايج ترين آفت های تربيتي اختلاف و درگيری والدين در مقابل کودکان است
 

با بوسه ای بر دستان کوچکت و تبسمی به نگاه مهربانت می گويم فرزند دلبندم! روزت مبارک.

اگر تو نبودی جهان، بی خنده های تو معنا نخواهد داشت
اگر تو نباشی،هيچ بهاری حتی اگر لبريز شکوفه باشد ديدن ندارد

 

کودکی، زيباترين و حساس ترين دوران زندگی است
در خاطرات کودکانمان روزهايي شاد آرام و پر از ترانه
با شکوه لالايي مادر و لمس دستان پر مهر پدر به يادگار بگذاريم

 

خانواده، نخستين کانونی است که بايد در آنجا عاطفه انسانی را در کودکان پرورش داد.

تنها نقطه اميد و مايه شادی و آرامش کودک، محبت و حمايت پدر و مادر است. روز جهانی کودک مبارک باد.