۱

previous pauseresume next

رایانه

مسول IT : مهدی رحیمی واحد IT یک واحد تحقیقاتی ، پشتیبانی می باشد که در زمینه های زیر فعالیت می کند:

  • پشتیبانی از تمامی سیستم های سخت افزاری
  • نصب و پشتیبانی از سیستمهای عامل هر سیستم
  • ارائه و نصب یک ویروس یاب
  • پشتیبانی از سرور های موجود
  • پشتیبانی و نگهداری LAN های موجود
  • ارائه اکانت اینترنت
  • آموزش  کارکنان در موارد خاص
  • پیشنهاد خرید و تایید قطعات کامپیوتری و مرتبط