۱

previous pauseresume next

بهداشت خانواده

مسول واحد: خانم  اصلانی معرفی اجمالی واحد سلامت خانواده و جمعیتواحد سلامت خانواده و جمعیت :این واحد متولی طراحی ، سیاستگزاری ، نظارت براجرای برنامه های بهداشتی اولویت دار برای گروه های آسیب پذیر جامعه ( نوزادان ، كودكان ، مادران باردار  ، میانسالان و سالمندان )  است. برای رسیدن به این رسالت عظیم تمام تصمیم گیری ها و باید و نبایدها بایستی بر اساس رضایت و تقاضای گیرنده خدمت ، كیفیتی بیشتر از كیفیت موجود در ارائه خدمات وكمیت را همگام با كیفیت خدمات برنامه ریزی نماید. ایجاد ارتباط با بخش خصوصی ، اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی، تهیه و توزیع پمفلت ها و جزوات آموزشی ، انجام هماهنگی با مراكز آموزشی و سایرادارات و ارگان ها از جمله سیاست های متخذه در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات می باشند .  در حیطه های آموزشی ، اجرایی ، هماهنگی ، پژوهشی و برنامه ریزی به صورت زیر فعالیت می کند: - برنامه ریزی آموزشی برای کلیه پرسنل بهداشتی و جامعه ، تهیه و توزیع پمفلت ها و جزوات آموزشی، انجام هماهنگی با مراكز آموزشی و سایر ادارات و ارگان ها - برنامه ریزی ، آموزش ،کنترل ، پایش و ارزشیابی پرسنل محیطی در زمینه فعالیتهای مرتبط - هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در ارتباط با اجرای کلیه برنامه ها ، اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی - پژوهش ، كسب اطلاعات ،آمار و تجزیه وتحلیل آنها واحد سلامت خانواده و جمعیت یکی از واحدهای تحت نظر معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان هر شهرستان می باشد. این واحد با حدود؟ ۵ نفر ... با نظارت بر ... نفر نفر پرسنل شامل کارشناسان و کاردانهای مامایی و بهداشت خانواده و تکنسین و بهورز در ستاد شهرستان و ۸ مرکز ، ۱ پایگاه بهداشتی و ۲۷ خانه بهداشت درحال ارائه خدمت می باشد. هدف كلی :تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت گروههای آسیب پذیراعضاء : رعنا اصلانی : مسئول واحد و مسئول سالمندان و میانسالان، الهه مهرعلیان :مسئول سلامت کودکان طیبه محمدی : مسئول سلامت تنظیم خانواده  ، سارا اله یار محمود صالحی : مسئول سلامت  مادران           واحد سلامت خانواده شامل برنامه های زیر می باشد: 

 1. n تنظیم خانواده و جمعیت 
 1. n سلامت  مادران 
 1. n سلامت كودكان  
 1. n سلامت میانسالان  
 1. n سلامت سالمندان 

 تنظیم خانواده و جمعیت :تنظیم خانواده ارتقاء سلامت مادران و كودكان ازطریق پیشگیری و كاهش حاملگی های ناخواسته و پر خطر از ديدگاه تنظيم خانواده و هماهنگي لازم بين بخشي جهت موزون نمودن رشد جمعيت در راستاي تعهد هاي  ملي ( برنامه هاي توسعه ) و بين المللي (ICPD) با توانمندسازی خانواده ها در انتخاب آگاهانه است .منظور از بارداريهاي پرخطر بارداريهايي است كه به مادر يا جنين يا هردوي آنها آسيب مي رساند. بارداري زير سن ۱۸ سال و بالاي ۳۵ سال ، بارداري پنجم و بالاتر و بارداري با فواصل كمتر از سه سال جزء بارداريهاي پرخطر مي باشد. فعالیت ها :

 1. آموزشی :  

آموزشهای تنظیم خانواده به گروههای در معرض خطر ( دانش آموزان ، دانشجویان و ....الف - قبل از ازدواج و به گروههای در معرض خطر( آموزش در دبیرستانها ، آموزش در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی )  ب -  حین ازدواج ( آموزشهائی كه در قالب مشاوره قبل و حین از ازدواج در مراكز مشاوره به داوطلبین ازدواج داده می شود ) ج - پس از ازدواج (آموزش های چهره به چهره و گروهی در مراكز ارائه خدمت وآموزش های قابل ارائه از طریق رسانه های جمعی و رسانه ملی ) 

 1. خدماتی : 

خدمات مشاوره ای همراه با توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در كلیه واحدهای ارائه دهنده خدمت   اقلام پیشگیری از بارداری که در حال حاضر در سیستم ارائه خدمت وجود دارند عبارتند از :  - قرصهای پیشگیری : شامل لاینسترونول ( دوران شیردهی ) ، ال. دی و تری فازیک یا سه مرحله ای- کاندوم- آی. یو. دی - آمپولهای یکماهه و سه ماهه- آی یو دی- قرص لوونورجسترول ( اورژانس پیشگیری از بارداری ) همچنین عملهای وازکتومی و توبکتومی ( بستن لوله های مردان و زنان )  ستاد این واحد مستقر در مركز بهداشت شهرستان وظیفه برنامه ریزی ،آموزش ،کنترل،پایش و ارزشیابی ،تأمين نيروي انساني ، پشتيباني و تأمين تجهيزات و وسايل و لوازم پيشگيري از بارداري را در مراكز محیطی در زمینه فعالیتهای مرتبط با تنظیم خانواده دارا می باشد . همچنين پژوهش ،جمع آوري آمار ، هماهنگي درون بخشي وتقويت ارتباطات برون بخشي ،اطلاع رساني از طريق رسانه هاي گروهي ،تهيه وتوزيع جزوات آموزشي از ديگر سياستهاي متخذه در راستاي ارائه هر چه بهتر خدمات تنظيم خانواده مي باشد. واحدهای محیطی زیر مجموعه این برنامه عبارتند از: ۹۷۳۰۱۴۹ ۱- مرکز وازکتومی  ( لوله بستن مردان به صورت سرپایی ، بدون استفاده از تیغ جراحی و بخیه )  :واقع در خیابان شریعتی ، مرکز بهداشتی درمانی شهدا ، جنب شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر – تلفن :  ۵۲۲۲۰۵۷این عمل در بیمارستان شهرستان نیز انجام می گیرد.۲- مرکز مشاوره مردان و وازکتومیواقع در خیابان شریعتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر ساختمان مشاوره  -   تلفن : ۵۲۲۷۰۰۱  ۳- مرکز مشاوره هنگام ازدواج واقع در خیابان شریعتی ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر ساختمان مشاوره  -   تلفن : ۵۲۲۷۰۰۱  روزهای  شنبه و ۳ شنبه هر هفته  -  زمان پذیرش : ۷:۳۰ صبحمدارک مورد نیاز: معرفی نامه از دفاتر ثبت ازدواج، ۲ قطعه عکس ، شناسنامه یا کارت ملی زوجین ، سابقه واکسیناسیون زوجه۴- مرکز مشاوره تنظیم خانواده واقع در خیابان شریعتی مرکز بهداشتی درمانی شهدا ، جنب شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر – تلفن :  ۵۲۲۳۴۰۶ ۵- واحدهای بهداشت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی سطح شهرستان :  در این واحدها که توسط کارشناسان و کاردانهای بهداشت خانواده و مامایی ، تکنسین و بهورز اداره می شود به همه زنان ۴۹-۱۰ ساله همسردار ایرانی یا غیر ایرانی ساکن در منطقه تحت پوشش هر مرکز در موارد ذيل خدمات تنظيم خانواده ارائه مي شود: ۱- تشكيل پرونده تنظيم خانواده جهت افرادي كه براي اولين بار مراجعه نموده اند. ۲- ارائه مشاوره به مراجعين جهت انتخاب بهترين روش تنظيم خانواده ۳- توزيع وسايل پيشگيري از بارداري به صورت رايگان ۴- ارائه معرفينامه به افرادي كه به استفاده از روشهاي دائمي پيشگيري (لوله بستن زنان يا مردان) تمايل دارند جهت انجام رايگان خدمات در مراكز مربوطه ۵- گرفتن شرح حال و سابقه ، انجام معاينات و ارجاع جهت انجام آزمايشهاي مختص هر روش طبق دستورالعمل ها ۶- ارائه آموزش هاي لازم در مورد هر روش (نحوه مصرف يا استفاده،چگونگي برخورد با فراموشي مصرف ،برخورد با عوارض و ...) ۷- ارجاع مراجعين به پزشك مركز يا ماما جهت انجام معاينات يا بررسي عوارض ناخواسته و اختلالات ناشي از روشهاي پيشگيري ۸- پيگيري افراد نيازمند دريافت خدمت در منطقه تحت پوشش مركز جهت مراجعه و دريافت خدمات سلامت  مادران :سلامت مادران بخشی از واحد سلامت خانواده و جمعیت است كه  به  برنامه ریزی در زمینه های مراقبت قبل ، حین بارداری ، حین و پس از زایمان می پردازد تا خدمات آموزشی ، مشاوره ای ، مراقبتی در دوران قبل از بارداری ، حین بارداری و پس از زایمان ، به كلیه زنان خواهان بارداری ، خانم های باردار و زایمان كرده با كیفیت مطلوب و بطور رایگان در واحدهای بهداشتی درمانی ارائه گردد. مهمترين وظيفه اين برنامه ارائه كليه مراقبتهاي قبل،حين و بعد از بارداري جهت ارتقاء و حفظ سلامت مادران و نوزادان است. دوران بارداری یکی از مهمترین دورانهای زندگی هر مادر می باشد.این دوران برای جنین نیز بسیار حساس و سرنوشت ساز است. چراکه کوچکترین مشکلی میتواند سلامت همه عمر یک انسان را به خطر بیندازد. تصویر یک مادر در دوران بارداری مانند تصویر زنی است که درحال کوهنوردی و در حالیکه فرزند کوچک خود را در آغوش دارد می خواهد از پرتگاهی عبور کند. وظیفه پرسنل بهداشتی مراقبت از این مادر و فرزند درحال عبور از این پرتگاه می باشد تا این مسیر را به سلامت طی کنند و کمترین آسیب متوجه مادر و نوزاد باشد. فعالیتها :مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران - تربیت بهورز ماما ( عامل زایمان ) -  واحدهای تسهیلات زایمانی - نظام بررسی مرگ مادر ۱- مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران :هدف مراقبتهای دوران بارداری این است که هر حاملگی از پیش خواسته ای منجر به تولد نوزادی سالم گردد. بدون اینکه جان مادر به خطر افتد و در حقیقت دو هدف اصلی آن عبارتند از : -        تامین سلامت مادر و کاهش موربیدیتی و مورتالیتی ناشی از عوارض بارداری و زایمان -        تامین سلامت جنین و نوزاد   الف- مراقبت های پیش از بارداری: هر زنی پیش از باردار شدن باید از آمادگی خود برای باردار شدن اطمینان داشته باشد.به همین دلیل در مراکز بهداشتی درمانی هر خانمي كه احتمال باردارشدن دارد از این نظر معاینه و بررسی می شود. برای کلیه این افراد در مرکز بهداشتی منطقه پرونده ای با نام مراقبت پیش از بارداری تشکیل می شود که طی آن پس از ثبت مشخصات فردی ، از سوابق بیماری های مادر و خانواده وی سوال شده و سوابق واکسیناسیون او بررسی شده و در صورت نیاز پس از تکمیل در پرونده ثبت می گردد.سپس از او معاینات خاصی مانند معاینه قلب و ریه،معاینه لگن و پستان،معاینه واریس و اندامها،معاینه پوست و چشمها ،معاینه دهان و دندان بعمل آمده و علائم حیاتی مادر کنترل شده و همچنین قد و وزن او جهت تعیین نمایه توده بدنی اندازه گیری می شود. در صورت وجود مشکل در هر قسمت مادر جهت رفع یا درمان آن مشکل ارجاع می گردد.همچنین برای پیشگیری از نقائص لوله عصبی جنین از سه ماه قبل از بارداری به مادر توصیه می شود که روزانه یک عدد قرص اسیدفولیک مصرف نموده و پس از گذشت این سه ماه می تواند روش پیشگیری از بارداری خود را قطع نماید. ب - مراقبت هاي حين بارداري: جهت كليه زنان بارداري كه به مركز بهداشتي –درماني مراجعه مي كنند پرونده مراقبت تشكيل مي شود و كليه مراقبتهاي لازم طبق دستورالعمل هاي وزارت بهداشت به ايشان ارائه مي گردد كه حدود ۸ نوبت مي باشد . در صورتيكه مادر باردار جزء گروههاي پرخطر باشد از ايشان مراقبت ويژه به عمل مي آيد.در كليه مراكز بهداشتي،درماني ،ماماها با پزشكان مركز و متخصصين در رشته هاي مختلف در تعامل هستند و موارد نيازمند را به ايشان ارجاع مي دهند.كليه مادران در طول دوره بارداري آموزشهاي لازم در مورد تغذيه ،شيردهي ،نوع زايمان و تنظيم خانواده را دريافت مي كنند. ج - مراقبت هاي پس از زايمان: جهت كليه خانمهاي تازه زايمان كرده در واحد مامايي مراكز بهداشتي و درماني در سه نوبت مراقبتهاي خاص بعد از زايمان انجام مي گيرد.  ۳- تربیت عامل زایمان ( بهورز ماما )یکی از راهکارهای اساسی جهت تحقق زایمان ایمن و تامین ارتقاء سلامت مادران در جامعه ، تامین دسترسی به افراد دوره دیده در امر زایمان است . اگر چه امرزوه به سبب توسعه در کشور ، شاخص زایمان توسط افراد دوره ندیده ، کاهش محسوسی داشته است ، ولی با توجه به ویژگیهای متفاوت کشور ما از نظر شرایط فرهنگی ، جغرافیائی ، اجتماعی و ..... هنوز در برخی مناطق بویژه روستاهای دور افتاده و یا صعب العبور شاهد انجام زایمان توسط افراد دوره ندیده و زایمان در منزل هستیم . با در نظر گرفتن این امر که بیش از ۷۷ درصد مرگ مادران حول و حوش زایمان اتفاق می افتد و کماکان زایمان خارج از مرکز زایمانی یک ریسک فاکتور میباشد لذا طرح تربیت بهورز ماما در روستاهائی با شرایط خاص را مورد توجه قرار داد. و هم اکنون ۴ بهورز ماما جهت روستاهای اسلام آباد ، مصیر ، دورک و کلوسه تربیت شده و مشغول به غعالیت می باشند. ۴-واحد های تسهیلات زایمانی یکی از اجزای سلامت و ایمنی مادران تحقق زایمان ایمن است از آنجا که اکثر مرگها و عوارض ناشی از بارداری و زایمان در حول و حوش زایمان اتفاق می افتد ، بنابر این تامین شرایط لازم برای انجام زایمان ایمن در نظام ارائه خدمات ، توجه به کیفیت خدمات ارائه شده برای مردم روستا و امکان تشخیص و ارجاع بموقع آنان در صورت بروز عوارض بارداری و زایمان از اولویتهای مهم در سیستم ارائه خدمات میباشد. در حال حاضر واحد تسهیلات زایمانی مصیر ارائه خدمات مراقبتی در دوران باداری ، انجام زایمان ایمن و بهداشتی ، ارائه خدمات تنظیم خانواده و مشاوره را بعهده دارد.  ۵-بررسی موارد مرگ و میر مادران  هدف کلی نظام بررسی مرگ و میر مادران کاهش میزان مرگ و عوارض ناشی از بارداری و زایمان از طریق کشف سیری که هر مادر تا زمان مرگ طی کرده ، شناسائی عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحی مداخله به منظور حل مشکلات و جلوگیری از وقوع مرگهای مشابه اجرا می گردد. به دلیل اهمیت مرگ مادر و تاثیر آن در سلامت خانواده ،  بعنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی  محسوب میگردد.    سلامت کودکان :جمعیت کل کودکان زیر ۸ سال در ابتدای سال ۱۳۸۹ ،۴۷۳۱ نفر می باشد که حدود ۶۵/۱۱ درصد کل جمعیت راشامل می شود. (کودکان زیر ۵ سال ۳۳۲۷ نفر ، کودکان زیر دو سال ۱۳۸۱ نفر و کودکان زیر یکسال ۶۶۱ نفر ) که از این تعداد ۲۲۱۷ نفر (۸۶/۴۶% ) در مناطق شهری و تعداد ۲۵۱۴ نفر (۱۴/۵۳%) آنها در مناطق روستایی سکونت دارند.از جمله شاخص های مهم در برنامه کودکان درصد مصرف شیر مصنوعی و میزان مرگ و میر کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه می باشد که به قرار زیر می باشد:درصد کودکان شیر مصنوعی خوار شهرستان در سال ۱۳۸۹ ، ۲۳/۵ % می باشد(۰۴/۶% در مناطق شهری و ۴۲/۴ %در مناطق روستایی ) که نسبت به سال ۸۸ ، ۹۶/۵ % کاهش داشته است. که با توجه به اهمیت تغذیه با شیر مادر و مداخلات انجام شده در سال ۱۳۸۹ از جمله راه اندازی و تجهیز مرکز مشاوره شیردهی  به استاندارد کشوری دست یافته ایم ( ۸ % کودکان زیر یکسال ).همچنین در سال ۱۳۸۹ ، دو مورد مرگ در جمعیت کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه شهرستان رخ داده است ، (۹۵/۲ در ۱۰۰۰ تولد زنده ) که نسبت به سال گذشته (۳۱/۸ در ۱۰۰۰ تولد زنده) ۳۶/۵ در ۱۰۰۰ تولد زنده کاهش داشته است. ۵۰% موارد در مناطق روستایی و ۵۰ % در مناطق شهری اتفاق افتاده است. که هر دو مورد (۱۰۰%) به علت ناهنجاری مادرزادی بوده است.رسالت : ارتقاء سطح سلامت كودكان از طریق كاهش بار بیماریهای اولویت دار و قابل پیشگیری كه منجر به مورتالیتی و موربیدیتی آنان می گردد.مهمترين وظيفه اين واحد ارائه خدمات به كودكان زير ۸ سال جهت ارتقاء سلامت ايشان است. فعالیتها :-        مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال ( مانا) -        مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم (برگزاری کمیته سلامت کودکان )-         ترویج تغذیه با شیر مادر (تغذیه انحصاری با شیر مادر ، برگزاری کمیسیون شیرمادر و مشاوره شیردهی ، بیمارستانهای دوستدار کودک )-        نظام مراقبت مرگ اطفال-        نوزادان ( معاینه نوزادی ، احیاء نوزادان ) ۱- مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال  ( مانا )مانا مهمترین و شایعترین علل مراجعه و مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال را در بر گرفته ، تشخیص و درمان صحیح بیماریها را بر اساس نشانه های موجود امکان پذیر میسازد .  هدف کلی این برنامه ، کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال اهداف اختصاصی -  ارتقاء مهارتهای کارکنان ارائه دهنه خدمات -  بهبود سیستمهای  بهداشتی -   بهبود رفتار و عملکرد خانواده و جامعه  ۲- مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم این برنامه بدنبال راهی برای جدا کردن کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد به بیماری است که هنوز نشانه های بیماری در آنها مستقر نشده است . هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان از تولد تا ۸ سال و اجرای آن میباشد . ( این برنامه جایگزین برنامه مراقبتهای روتین کودکان که هم اکنون در سیستم ارائه خدمت در حال اجراست میگردد) . در این برنامه نحوه ارزیابی کودک از نظر نشانه های خطر – زردی – تغذیه – وزن – قد – دور سر – بینائی- تکامل – دهان و دندان – واکسیناسیون و مصرف مکملهای داروئی مد نظر قرار گرفته است . بعلاوه مطالبی در خصوص پیشگیری از بروز  حوادث و سوانح ، رابطه متقابل والدین با کودک به والدین آموزش داده میشود. بار مراجعات کودک در این برنامه بر اساس جدول واکسیناسیون تنظیم شده است . هدف کلی این برنامه ارتقاء سلامت کودکان کمتر از ۸ سال از طریق کاهش بیماریهای شایع دوران کودکی و سنین بالاتر میباشد. از جمله اهداف اختصاصی این برنامه : شناسائی زودرس بیماریهای مهم دوران کودکی ، کاهش بروز عوارض بیماریهای بدون علامت در دوران کودکی ،ارتقاء عملکرد جامعه و خانواده و سیستم بهداشتی در شناخت و مدیریت بیماریها و ریسک فاکتورها و عوامل مساعد کننده مهم در دوران کودکی .۵-۳ روزپس از تولد ،هر خانواده بايد نوزاد خود را به مرکز بهداشتی درمانی محل زندگی خود ببرد تا برای کودک پرونده مراقبتی برنامه کودک سالم تشکیل شود.در هنگام تشکیل پرونده مشخصات تولد کودک و شرایط زایمان و همچنین سابقه مستند واکسیناسیون کودک در بدو تولد سوال و ثبت می گردد. کودک از نظر فیزیکی و علائم حیاتی مثل درجه حرارت و تعداد تنفس ،معاینه شده ، حال عمومی کودک،وضعیت ملاج و نحوه شیر خوردن او مشاهده و در پرونده درج می شود. در هر بار مراقبت علاوه بر معاینات مختلف مورد نیاز، كودك از نظر قد و وزن و دور سر (تا۱۸ماهگی) مورد ارزیابی قرار گرفته و نمودارهای رشد وی بر این اساس ترسیم می شود و در صورت وجود هرگونه اختلال رشدی توصیه و اقدامات لازم انجام می گیرد و در صورت عدم بهبود ، جهت بررسی و اقدام تخصصی تر به پزشک ارجاع می شود. سپس تست هیپوتیروئیدی  جهت کودک انجام می گیرد و در نهایت نیز توسط پزشک بطور کامل معاینه می شود. ۳-نظام بررسی مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ماهه وظیفه این برنامه بررسی مرگ همه کودکان ۵۹-۱ماهه در سطح شهرستان می باشد.در صورت مرگ هر کودک ۵۹-۱ماهه در منطقه تحت پوشش مرکز ، پایگاه و یا خانه بهداشت پرسنل آن مرکز موظف به گزارش فوری تلفنی به مرکز بهداشت می باشند ، همچنین بیمارستان شهرستان وظیفه دارد که مواردی از مرگ کودکان ۵۹-۱ماهه که در بیمارستان اتفاق می افتد را به مرکز بهداشت گزارش نمایند. پس از دریافت این گزارشات ، تیم پرسشگری شهرستان جهت مصاحبه با والدین و بررسی مدارک در منطقه حضور خواهد یافت . در این کمیته که هر دو ماد یکبار به ریاست مدیر شبکه و در دفتر ایشان برگزار می گردد پس از بحث و بررسیهای لازم در مورد مرگهای اتفاق افتاده و علل آنها ،نقاط ضعف مراقبتهای بهداشتی درمانی انجام شده ذکر شده و صورتجلسه ای به تصویب می رسد که در آن راهکارهای عملی و علمی جهت پیشگیری از تکرار چنین مرگهایی ذکر می شود. مفاد این صورتجلسه که به امضای کلیه اعضاء می رسد برای همه واحدهای بهداشتی درمانی شهرستان لازم الاجراء می باشد. ۴-ترویج تغذیه با شیر مادر و بیمارستانهای دوستدار کودک :بیمارستان دوستدار کودک به بیمارستانی اطلاق می شود که یک سلسله اقداماتی جهت ترویج تغذیه با شیرمادر از نظر کیفیت و کمیت درآن انجام می شود. اجرایی شدن این اقدامات که به اقدامات دهگانه معروف هستند که باید هر ساله توسط واحد سلامت خانواده و جمعیت ارزیابی شده و گزارش آن به مرکز بهداشت استان ارسال گردد. در این ارزیابی از قسمتهای مختلف بیمارستان از نظر فیزیکی و امکانات موجود و عملکرد و دانش پرسنل شاغل در بیمارستان و همچنین از دانسته های مراجعین به این بیمارستان هنگام ترخیص جهت بررسی آموزشهای داده شده به عمل می آید. مرکز مشاوره شیردهی شهرستان :واقع در خیابان شریعتی ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر روزهای ۴ شنبه هر هفته - زمان پذیرش :  ۹ تا ۱۱ صبح مدارک مورد نیاز: فرم ارجاع، فرم مشاهده شیردهی، کارت رشد تکمیل شده ، شناسنامه مادر و کودک ، کارت ملی پدر  ۴- سالمندان شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی 

 1. n تعیین اولویتها ونیازها 
 1. n اولویت شیوه زندگی سالم  

آموزش به سالمندان پس از بررسی مجدد كشوری و رضایت سنجی از مدرسین و مدیران و گیرندگان خدمت یا سالمندان مأموريت برنامه سالمندان :آموزش شيوه زندگي سالم به كليه سالمندان بالاي ۶۰ سال است. اين آموزشها شامل تغذيه سالمندان ۶۹-۶۰ ساله ،پوكي استخوان،ورزش و فعاليت بدني،كاهش استرس و بيماريهاي شايع دوران سالمندي مي باشد.در كليه مراكز بهداشتي-درماني آموزش سالمندان با دعوت از ايشان برگزار مي شود.همچنين اطلاعات ماندگار و رفتارهاي پايدار بررسي مي گردد.در كليه مراكز بهداشتي درماني كتابچه ها و پمفلت هاي آموزشي شيوه زندگي سالم در سالمندي در دسترس مي باشد.  سلامت میانسالان:ماموریت واحد سلامت میانسالان

 1. n گروه زنان بهداشت خانواده مركز بهداشت استان با برنامه ریزی در راستای شناسایی سرطان های شایع بانوان و آموزش در زمینه پیشگیری از این سرطان ها به ارتقاء سطح سلامت زنان می پردازد . در این زمینه با استفاده از آموزش و تبلیغات همه جانبه از طریق رسانه های گروهی افراد جامعه را در زمینه اهمیت شناسایی هر چه سریعتر سرطان دهانه رحم و پستان و امكان درمان كامل این دو سرطان آگاه می سازد .  
 1. n مأموريت برنامه میانسالان:حفظ و ارتقاء سلامت میانسالان است.
 1. n نقش زنان و مردان در سنین میانسالی در سلامت خانواده و جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار است و توجه به سلامت ايشان يكي از مهم ترين وظايف سازمانهاي مرتبط با بهداشت و درمان است.با توجه به اينكه سرطانهاي سينه و دهانه رحم از شايعترين سرطانهاي زنان مي باشد در كليه مراكز بهداشتي درماني ،آموزشها ،معاينات و آزمايشهاي مربوط به غربالگري و پيشگيري از اين سرطانها انجام مي گردد.همچنين معاينات ساليانه زنان شامل معاينه قلب و ريه ،تيروئيد و كنترل فشارخون و وزن و معاينات زنان براي ايشان انجام مي شود.

 پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان های شایع بانوان استراتژیهای کلی :۱- پيشگيري از سرطان هاي شايع زنان (برست و سرويكس) از طريق انجام معاينات دوره اي برست توسط ماما و پزشك و انجام پاپ اسمير طبق دستورالعمل مربوطه ۲-آموزش پرسنل در زمینه سرطان های شایع در میانسالی۳-تقویت نظارت و پایش در زمینه شناسایی و تشخیص زودرس سرطانهای دهانه رحم و پستان ۴-دسترسی به اطلاعات و آمار در زمینه سرطان های شایع در میانسالی۵-انجام هماهنگی بین بخشی و درون بخشی در زمینه سرطانهای شایع بانوان۶-ارتقاي آگاهي جامعه در خصوص شيوه زندگي سالم در ميانسالي و علائم خطر سرطان هاي شايع زنان و مردان از طريق اطلاع رساني عمومي و برگزاري جلسات آموزشي   این مطالب جهت درج در سایت و خارج از معرفی واحد در نظر گرفته شده است.